naslovna2

eu fondovi Europski strukturni i investicijski fondovi  opkk 
   "Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda"
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

        Ukupna vrijednost projekta:       

              EU sufinanciranje:                               Razdoblje provedbe projekta:
                 586.958,49 kn                  498.914,71 kn                kolovoz 2018. - travanj 2020. godine

 

 

tablica

aktivnostiIzobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom podrazumijevaju provedbu 10 aktivnosti u cilju buđenja svijesti građana o održivom gospodarenju otpadom.

Izobrazno informativne aktivnosti obuhvaćene projektom podrazumijevaju:

1. podjelu letaka za sve građane, podjelu letaka za poslovnu javnost,

2. brošure za sve građane,

3. izlaganje plakata na području obuhvata projekta,

4. specijalizirane radijske emisije usmjerene svim ciljnim skupinama,

5. specijalizirane TV emisije također usmjerene svim ciljnim skupinama,

6. uspostavljanje mrežne stranice usmjerene svim ciljnim skupinama,

7. edukativne tribine usmjerene ženama, umirovljenicima i mladima,

8. radionice za djecu usmjerene djeci predškolske i školske dobi,

9. elektronske oglase u obliku bannera usmjerene svim ciljnim skupinama,

10. oglase u tiskanim medijima usmjerene svim ciljnim skupinama.

Projekt „Održivo prirodu podržimo“ provodi se na području Općine Staro Petrovo Selo, Općine Cernik i Općine Okučani. Projekt obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

logo odrzivo prirodu podrzimo1Projekt “ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO” predstavlja zajedničku kampanju Općine Staro Petrovo Selo, Općine Cernik i Općine Okučani s ciljem osvještavanja građana i stvaranja osjećaja zajedničke odgovornosti za pravilno postupanje s otpadom, prvenstveno u svrhu smanjenja stvaranja otpada te povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe. Kroz niz izobrazno-informativnih aktivnosti educirat će se i motivirati svi građani, djeca, žene i umirovljenici, djeca s invaliditetom kao i poslovna javnost da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom što će u konačnici rezultirati smanjenim količinama otpada u korist odvojeno prikupljenog otpada i ponovne uporabe te razvijenom kulturom pravilnog postupanja s otpadom.

Prijavitelj predmetnog projekta Općina Staro Petrovo Selo sporazumnim udruživanjem s Općinom Cernik i Općinom Okučani osigurava zajedničko provođenje projekta, izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni broj stanovnika navedenih Općina koje su se udružile iznosi 12.273 stanovnika. Svrha projekta je izgradnja svijesti stanovništva predmetnih Općina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj ovog projekta je stoga razviti kulturu pravilnog postupanja s otpadom te stvoriti osjećaj zajedničke odgovornosti u postupanju s otpadom na svim nivoima.

Ključne poruke koje će se prenijeti građanima putem izobrazno-informativnih ativnosti biti će usmjerene na sva 4 specifična cilja Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (1. Sprječavanje nastanka otpada, 2. Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, 3. Kućno kompostiranje, 4. Ponovna uporaba predmata)stoga će one uključivati: informacije o neprihvatljivosti dosadašnjeg postupanja s otpadom, štetnom utjecaju otpada na okoliš, poruke koje će ukazati na odgovornost svakog pojedinca, poruke o načinima sprječavanja nastanka otpada (kako kupovati racionalno, ukazati da se svakom kupnjom proizvoda kupuje i otpad, promovirati korištenje vrećica za višekratnu upotrebu i sl.), poruke o važnosti, koristima i uputama za odvojeno sakupljanje otpada, informacije o tome što je to biootpad i zašto ga prikupljati odvojeno, informacije o tome što je kompostiranje, kako se proizvodi te gdje i kako ga upotrijebiti, poruke o mogućnostima ponovnog korištenja i popravljanja predmeta, prenamjene i sl.

Stranica 4 od 4

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda / Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Općine Staro Petrovo Selo

Please publish modules in offcanvas position.

Pročitajte više o našim obavijestima o zaštiti i privatnosti osobnih podataka. Web stranica www.odrzivoprirodupodrzimo.com.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više...